Thetford Residence Hi RV Toilet - White or Bone 42169/42171

$225.99